Teflonové materiály

Virgin PTFE, desky, folie a tyče

Plast s vysokou tepelnou odolností cca 250°C. Vynikající chemickou odolnosti. Nízký součinitel tření (plast ocel 0,06)

PTFE +15% grafitu, desky a tyče

Plast s vysokou tepelnou odolností cca 250°C. Grafit snižuje chemickou odolnost a je napadán silně oxidujícími látkami, kyselinami, zásadami a halogeny. Grafit snižuje součinitel tření.

PTFE +25% skla, desky a tyče

Kombinací skelných vláken a čistého PTFE vzniká teflon ( označovaný jako PTFE+sklo) odolnější proti tlaku, opotřebení a s vyššími mechanickými vlastnostmi. Po přidání skelných vláken se polymer stává tepelně i elektricky vodivým. Není odolný proti kyselinám a zásadám, ale odolává organickým rozpouštědlům.

PTFE +25% uhlíku, desky a tyče

Plast s vysokou tepelnou odolností cca 250°C. Přidáním uhlíku se zvyšuje tvrdost, odolnost proti tečení. Snižuje se jeho tepelná roztaživost a chemická odolnost (viz. PTFE +15% grafitu), ale zvyšuje se jeho tepelná a elektrická vodivost

Soft-chem

Klinger-soft-chem

Univerzální výkonné PTFE těsnění s širokými oblastmi použití v chemii, petrochemii, potravinářství, farmacii. Nejlepší volba pro nejpoužívanější materiál v provozu pro aplikace do 260°C a tlaku 200 barů. KLINGER soft-chem přivedl bezazbestovou těsnicí technologii na novou úroveň.

Složení:
Bi-axiálné orientovaný expandovaný PTFE materiál.

top-chem2000

Klinger-top-chem 2000

Použití materiálu:
Univerzální vysokovýkonné PTFE těsnění s extrémně širokými oblastmi použití v chemii, petrochemii, potravinářství, farmacii. Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a louhů. Má velmi dobrou stálou pevnost při vysokých teplotách a vysokých utahovacích tlacích.

Složení:
Bi-axiálné orientovaný expandovaný PTFE materiál, plněné karbidem křemíku. Díky obousměrné orientaci nedochází k tečení za tepla.

top-chem2003

Klinger-top-chem 2000 Soft

Použití materiálu:

Univerzální vysokovýkonné PTFE těsnění s extrémně širokými oblastmi použití v chemii, petrochemii, potravinářství, farmacii. Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a louhů. Má velmi dobrou stálou pevnost při vysokých teplotách a vysokých utahovacích tlacích. A navíc nyní je díky unikátní výrobní technologii tento materiál k dispozici ve verzi „Soft“ se stlačitelností 15% (opoti dřívějším 2%). Díky tomu lze tento materiál použít i tam, kde to dříve nebylo možné, protože díky své lepší přizpůsobivosti nevyžaduje tak vysoké utahovací tlaky.

Složení:
Bi-axiálné orientovaný expandovaný PTFE materiál, plněné karbidem křemíku. Díky obousměrné orientaci nedochází k tečení za tepla.

top-chem2003

Klinger-top-chem 2003

Použití materiálu:
Oblasti užití jsou shodně jako u top-chem2000. Výhodou je dobrá přizpůsobivost přírubám již při malých utahovacích tlacích. Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a louhů jakož i velmi dobré vlastnosti při středních a nízkých teplotách a utahovacích tlacích.

Složení:
Expandovaný PTFE materiál, plněný karbidem hliníku.

top-chem2005

Klinger-top-chem 2005

Použití materiálu:
Má velmi dobrou odolnost u silných kyselin a dobré vlastnosti při středních a nízkých teplotách a utahovacích tlacích. Oblasti užití jsou na straně media srovnatelné s top-chem2000. Materiál je hospodárnější alternativou, jsou-li požadavky o něco nižší.

Složení:
Expandovaný plněný PTFE materiál.

top-chem2006

Klinger-top-chem 2006

Použití materiálu:
Má velmi dobrou odolnost u silných louhů a dobré vlastnosti při středních a nízkých teplotách a utahovacích tlacích. Je optimalizován pro silné louhy. Díky absenci pigmentů, je tento materiál vhodný zejména pro farmacii a potravinářství.

Složení:
Expandovaný PTFE materiál.

Temac-Uniflon 50

Uniflon 50 je deskové bezasbestové těsnění z biaxiálně orientovaného PTFE, plněného dutými skleněnými mikrokuličkami, které se vhodně přizpůsobuje povrchu přírub. Deska je speciálně navržená pro utěsnění přírubových spojů z materiálů skleněných, keramických nebo plastických, nerovných či jinak deformovaných. Uniflon 50 je vhodný pro všechny chemikálie v celé řadě pH 0 – 14, vyjma roztavených alkalických kovů, plynu fluoru, fluoridu vodíku. Dobře se opracovává řezáním.

Temac-Uniflon 51

Uniflon 51 je deskové bezasbestové těsnění z biaxiálně orientovaného PTFE a plnidla silica (křemen). Je vhodný pro všechny chemikálie v celé řadě pH 0 – 14. Uniflon 51 je určen zejména pro silné koncentrace kyselin (vyjma kyseliny fluorovodíkové) a zásad. Dále je vhodný pro rozpouštědla, paliva, vodu, páru a sloučeniny chlóru. Dobře se opracovává řezáním.

Temac-Uniflon 53

Uniflon 53 je deskové bezasbestové těsnění z kvalitně provedeného biaxiálně orientovaného PTFE a plnidla síranu barnatého. Uniflon 53 je vhodný pro všechny chemikálie v celé řadě pH 0 – 14. Uniflon 53 je určen zejména pro kyselinu fluorovodíkovou, ale není vhodný pro čistý kapalný fluorovodík. Dále se používá pro zásady, rozpouštědla, paliva, vodu, páru a chlór. Dobře se opracovává řezáním.

Závitové pásky

PTFE závitová páska je vhodná pro běžné instalatérské práce k utěsňování závitů.

goreDF-2

Gore pásky

Gore páska DF

Gore páska DK401

Gore páska Serie 1000

Gore páska Serie 500

 

KWO pásky

KWO MultiTex

KWO Universal F

KWO Universal HD