O nás

Od vzniku firmy se zabýváme výrobou těsnících prvků pro široké použití, zejména pak pro strojírenský, energetický, petrochemický a potravinářský průmysl. V současné době zajišťujeme služby a komplexní dodávky týkající se řešení návrhu, koncepce, výpočtu a výroby finálních těsnících produktů.

Zejména se specializujeme na výrobu měkkých, kombinovaných a kovových těsnění, používaných od nejzákladnějších aplikací, jako jsou vodovodní a topenářské rozvody, až po ty nejnáročnější, jako jsou atypické přírubové, aparátové nebo vysokopecní aplikace.

Mimo této stěžejní oblasti se věnujeme i dalším těsnícím produktům, které blízce souvisí s naší produkcí. Jedná se zejména o ucpávkové provazce pro rotační i statické aplikace, tepelně izolační materiály a v neposlední řadě pryžové produkty používané v hydraulických celcích.

Historie

Firma nejprve vznikla jako fyzická osoba Petr Mach v 1993. Dále se rozrůstala a v roce 2003 jsme se rozhodli na přechod z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. V roce 2017 byla na základě dotací vystavěna výrobní hala v Ostravě-Kunčicích na dnešní aktuální adrese.  V roce 2018 byl zakoupen laser a vodní paprsek. Původně šlo rozšíření nabídky o spirálové a hřebenová těsnění. Přizpůsobujeme se trhu a proto jsme rozšířili naši nabídku o zpracování plechu. Následující rok byl zakoupen Ohraňovací lis. Dnes už jsme schopni nabídnout zákazníkům větší portfolio služeb nejen v oblasti těsniva, ale i v oblasti zpracování plechů a stále se zdokonalujeme.

poslání

Vyhovět všem klientům. Od fyzické osoby po nadnárodní společnosti. Spokojenost klienta je pro nás nejdůležitější.

Filozofie

Snahou a filozofií naší firmy je poskytovat našim zákazníkům a partnerům kompletní služby v oblasti těsnících materiálů a to nejen formou dodávek samotných finálních materiálů, ale i návrhů, výpočtů a profesionální pomoci při řešení problémů z této oblasti.

PROJEKTY

Projekt

ROZŠÍŘENÍ A MODERNIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU SPOLEČNOSTI MACH TĚSNĚNÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je moderznizace výrobního areálu společnosti MACH-TĚSNĚNÍ spol. s r.o.

Projekt

ŠPIČKOVÁ LASEROVÁ CNC TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ VÝROBNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI MACH-TESNĚNÍ (CZ.01.2.06/0.0/0.0./16_059/0008214)

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení špičkové CNC FIBER LASEROVÉ technologie pro výrobu těsnění s cílem rozšířit a zkvalitnit výrobní činnost firmy.